Home News Mike Skoraczewski turns on speed as St. Rita takes down Brother Rice